Scientific and research activities

Publication

We recommend

Conferences

Evropské finanční systémy 2009*

Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na prezentaci poznatků teorie a praxe v oblasti finančních systémů. Zvláštní důraz je kladen na nové podmínky, regulační opatření v peněžnictví, na finančních trzích, v pojišťovnictví, účetnictví a daňové soustavě a jejich dopady do podnikové sféry. V oblasti pojišťovnictví, krom jiného i otázka krytí nově vznikajících pojistných rizik, jejich profylaxe a financování.

* Pořádáno ve spolupráci s Institutem pro finanční trh

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info