Institut
pro finanční trh

Poslání Institutu pro finanční trh

  • Realizovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti finančního trhu, ochrany spotřebitelů a finanční gramotnosti s důrazem na její praktickou aplikovatelnost;
  • podporovat a rozvíjet odbornou úroveň pracovníků v různých sektorech finančního trhu;
  • podporovat a rozvíjet finanční gramotnost spotřebitelů na finančním trhu;
  • vytvářet koncepci rozvoje Institutu pro finanční trh na ESF MU.

Všechny aktuality

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info