Česky | English

Vítejte na stránkách Institutu pro finanční trh

Posláním Institutu pro finanční trh je:

  • realizovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti finančního trhu, ochrany spotřebitelů a finanční gramotnosti s důrazem na její praktickou aplikovatelnost
  • podporovat a rozvíjet odbornou úroveň pracovníků v různých sektorech finančního trhu,
  • podporovat a rozvíjet finanční gramotnost spotřebitelů na finančním trhu,
  • vytvářet koncepci rozvoje Institutu pro finanční trh na ESF MU.

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Projekt ve spolupráci se Citi Foundation, jehož cílem je oslovit cca 50 studentů ESF MU, kteří budou ochotni se zapojit do finančního vzdělávání sociálně slabého obyvatelstva.

Odborné zkoušky

Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity jsou připravené v souladu s vyhláškou č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti.

Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, uznává níže uvedené odborné zkoušky pořádané Institutem pro finanční trh jako způsob prokazování znalostí podle vyhlášky č. 143/2009 Sb. a úředního sdělení České národní banky č. 12/2009 Věst. ČNB ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti.

Kontaktní informace

Institut pro finanční trh
Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00  Brno


telefon: +420 549 495 682
e-mail: institut-ft@econ.muni.cz