Česky | English

Workshop Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

Dne 18.června 2009 se v prostorách Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně uskuteční workshop pod záštitou ČNB, MF ČR a MŠMT na téma Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti (blíže viz příloha).


Cílem workshopu je podat zejména doplňující a rozšiřující informace o standardech finanční gramotnosti a rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední vzdělávání, představit tituly pro výuku finanční gramotnosti pro pedagogy (přímo řízené organizace MŠMT, ČNB), podělit se o dosavadní zkušenosti s finančním vzděláváním a se zaváděním standardů finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů a zaměřit se na přípravu učitelů ZŠ, SŠ a VŠ na výuku finanční gramotnosti.


Na závěr workshopu budou formulovány návrhy, doporučení a náměty určené jak pro pedagogickou veřejnost, tak i pro Pracovní skupinu pro finanční vzdělávání koordinovanou MF ČR z hlediska dalšího žádoucího rozvoje finanční gramotnosti.


Workshopu se budou účastnit zástupci VŠ, MF, MŠMT a jeho přímo řízených organizací, ČNB, pedagogové ze ZŠ a SŠ, někteří členové výše uvedené Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a další subjekty, které se aktivně zabývají problematikou finanční gramotnosti.


V případě Vašeho zájmu se prosím přihlaste přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity, a to nejpozději do úterý 10. června 2009 (přihlašování bylo prodlouženo).