Česky | English

Struktura zkoušek

OblastTematický okruhOsoba jednající se zákazníkyInvestiční makléřObhos­po­­-da­řo­va­tel portfoliaInvestiční poradceDeriváty
AInvestiční nástroje40303030 
Deriváty10202020100
Kolektivní investování10 1010 
 Počet otázek – oblast A60506060100
BObchodník s CPy45202025 
Regulované trhy a další tržní platformy 15   
Principy obchodování na kapitálovém trhu a investiční služby 15   
Regulace kapitálového trhu45202025 
 Počet otázek – oblast B907040500
CZahraniční kapitálové trhy 252525 
Principy a fungování finančního trhu, teorie financí 252525 
 Počet otázek – oblast C05050500
DInvestice, investiční strategie a portfolio  2560 
Finanční analýza 3025  
 Počet otázek – oblast D03050600
 Počet otázek – celkem150200200220100
Délka zkoušky180 minut240 minut240 minut270 minut120 minut