Česky | English

Seznam použité a doporučené literatury

Doporučujeme k procvičení

KOLEKTIV AUTORŮ: Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích: 1830 otázek pro makléře, investory a poradce. 2. vyd. Brno: Edika, 2012. 464 s. ISBN 978-80-266-0107-4. Více na webu Albatros Media

Doporučujeme pro přípravu

I. Publikace


[1] APOSTOLOU, B., APOSTOLOU, N.: Klíče k investování do obyčejných akcií. Praha : VICTORIA Publishing, 1993. 131 s. ISBN 80-85605-57-0.
[2] BENEŠ, V., MUSÍLEK, P.: Burzy a burzovní obchody. 2. vyd. Praha : Informatorium, 1992. 252 s. ISBN 8085427257.
[3] BENEŠ, V. a kol.: Bankovní a finanční slovník. 1. vyd. Praha : Svoboda – Libertas, 1993. 157 s. ISBN 8020503579.
[4] BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Opce, swapy a futures : deriváty finančního trhu. 1. vyd. Praha : Management Press, 1994. 195 s. ISBN 80-85603-78-0.
[5] BRADA, J.: Technická analýza. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 171 s. ISBN 80-245-0096-5.
[6] ČERNÁ, A. a kol.: Finanční analýza. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1997. 293 s.
[7] DVOŘÁK, P.: Přednášky z finančních derivátů. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 123 s. ISBN 80-245-0103-1.
[8] FEUERSTEIN, S., MÜLLER, A., WOLF, R.: Besser Anlegen mit Hebelzertifikaten. 1. vyd. München : FinanzBuch Verlag, 2003. 122 s. ISBN 978-3-89879-053-6.
[9] FIALOVÁ, H.: Malý ekonomický výkladový slovník. 6. vyd. Praha : A plus, 2000. 198 s. ISBN 8090251439.
[10] FILIP, M.: Osobní a rodinné bohatství : jak se dobře zajistit. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 274 s. ISBN 80-7179-466-X.
[11] FUCHS, D.: Finanční trhy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 106 s. ISBN 80-210-3526-9.
[12] FUCHS, K.: Základy makroekonomie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 179 s. ISBN 8021013559.
[13] GLADIŠ, D.: Naučte se investovat. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 155 s. ISBN 8024707098.
[14] JÍLEK, J.: Finanční trhy. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. 527 s. ISBN 80-7169-453-3.
[15] JÍLEK, J.: Kapitálový a derivátový trh. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1998. 370 s.
[16] JÍLEK, J.: Finanční rizika. 1. vyd. Praha : Grada, 2000. 635 s. ISBN 8071695793.
[17] JÍLEK, J.: Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 624 s. ISBN 8024703424.
[18] JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J.: Účetnictví bank a finančních institucí. 6. vyd. Praha : Grada, 2008. 583 s. ISBN 9788024725758.
[19] KALOUDA, F.: Základy firemních financí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 105 s. ISBN 80-210-3584-6.
[20] KCP: Umění investovat. Praha : KCP, 2003. 34 s.
[21] KIEPELOVÁ, I.: Slovník základních pojmů z bankovnictví. 1. vyd. Fortuna, 2005. 62 s. ISBN 80-7168-495-3.
[22] KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 8071795291.
[23] KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza : krok za krokem. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 8071793213.
[24] KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manažerské finance. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. 714 s. ISBN 8071798029.
[25] KLOTZ, A., PHILIPP, J.: Die Welt der Optionsscheine : mit kleinen Einsätzen zu grossen Gewinnen. München : Finanzbuch, 2000. 264 s. ISBN 3932114337.
[26] KOHOUT, P.: Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 2. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2001. 230 s. ISBN 80-247-0074-3.
[27] KOHOUT, P., HLUŠEK, M.: Peníze, výnosy a rizika : příručka investiční strategie. 2. vyd. Praha : EKOPRESS, 2002. 214 s. ISBN 80-86119-48-3.
[28] KOLEKTIV AUTORŮ: Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích: 1830 otázek pro makléře, investory a poradce. 2. vyd. Brno: Edika, 2012. 464 s. ISBN 978-80-266-0107-4. Více na webu Albatros Media
[29] LIŠKA, V., GAZDA, J.: Kapitálové trhy a kolektivní investování. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 525 s. ISBN 8086419630.
[30] MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku : ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Praha : Express, 2005. 164 s. ISBN 8086119610.
[31] MUSÍLEK, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví. 1. vyd. Praha : ETC Publishing, 1999. 852 s. ISBN 8086006786.
[32] MUSÍLEK, P.: Trhy cenných papírů. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2002. 459 s. ISBN
80-86119-55-6.
[33] NESNÍDAL, T., PODHÁJSKÝ, P.: Obchodování na komoditních trzích : průvodce spekulanta. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 133 s. ISBN 80-247-1499-X.
[34] PAVLÁT, V. a kol.: Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2003. 296 s. ISBN 8086419339.
[35] POLÁCH, J., KOŘENÁ, K.: Peněžní a kapitálové trhy. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. 362 s. ISBN 8073180847.
[36] REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (finanční trhy). 2. vyd. Brno : Cerm, 2006. 258 s. ISBN 8021432357.
[37] REVENDA, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Managment Press, 2000. 634 s. ISBN 8072610317.
[38] ŘÍHA, J.: Technická analýza cenných papírů. Praha : Comenia Nova, 1994. 103 s. ISBN 80-901784-0-5.
[39] SEDLÁČEK, J.: Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8.
[40] SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. 226 s. ISBN 80-247-1195-8.
[41] SHARPE, W. F., ALEXANDER, G. J.: Investice. 4. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1994. 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
[42] STEIGAUF, S.: Fondy : jak vydělávat pomocí fondů. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. 191 s. ISBN 8024702479.
[43] Sůvová, H. a kol.: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 8072650270.
[44] SVOBODA, M.: Indexové investice. 1. vyd. Brno : Dimension, 2001. 271 s. ISBN 80-238-7634-1.
[45] SVOBODA, M.: Investiční certifikáty. Praha : Komise pro cenné papíry, 2005. 48 s. ISBN 80-239-5317-6.
[46] SVOBODA, M.: Jak investovat aneb anatomie burzovních lží. 2. vyd. Brno : Computer Press, 2005. 198 s. ISBN 80-251-0142-8.
[47] SVOBODA, M., HEUSSINGER, W. H., RŐHL, C. W.: Asset guide. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. 372 s. ISBN 8025112845.
[48] ŠEVČÍK, A., FUCHS, D., GABRIEL, M.: Finanční trhy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 149 s. ISBN 80-210-2696-0.
[49] ŠTURC, B.: Oceňování obligací a obchodování obligacemi. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 59 s. ISBN 8021030143.
[50] VALACH, J.a kol.: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, 1998. 324 s. ISBN 8086119211.
[51] VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha : Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 8086929019.
[52] VESELÁ, J.: Analýzy trhu cenných papírů. 2. vyd. Praha : VŠE, 1999. 522 s. ISBN 8070795638.
[53] VESELÁ, J.: Burzy a burzovní obchody : výchozí texty ke studiu. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 190 s. ISBN 8024509393.
[54] VESELÁ, J.: Investování na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha : ASPI, 2007. 703 s. ISBN 978-80-7357-297-6.


II. Legislativa

detailní znalost


[56] Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění
[57] Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění
[58] Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění
[59] Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
[60] Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění


základní znalost


[61] Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, v platném znění
[62] Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění
[63] Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění
[64] Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele, v platném znění
[65] Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů, v platném znění
[66] Vyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, v platném znění
[67] Vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, v platném znění
[68] Vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance, v platném znění
[69] Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění
[70] Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, v platném znění
[71] Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. prosince 2009, o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
[72] Směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů


znalost vybraných úseků


[73] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
[74] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
[75] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
[76] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění
[77] Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
[78] Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev, v platném znění


III. Internetové zdroje


[79] www.4ex.cz
[80] www.akcie.cz
[81] www.bloomberg.com
[82] www.cekia.cz
[83] www.bsse.sk
[84] www.cnb.cz
[85] www.colosseum.cz
[86] www.czso.cz
[87] www.finance.cz
[88] www.finance.idnes.cz
[89] www.financnik.cz
[90] www.londonstockexchange.com
[91] www.mfcr.cz
[92] www.nasdaq.com
[93] www.nyse.com
[94] www.patria.cz
[95] www.pse.cz
[96] www.reuters.com
[97] www.rmsystem.cz
[98] www.scp.cz
[99] www.telekurs-financial.com
[100] www.centralnidepozitar.cz
[101] www.xtb.cz