Česky | English

Intenzivní přípravný kurz na zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu

Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity jsou připravené v souladu s vyhláškou č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti. Česká národní banka uznala na základě žádosti Institutu pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity odborné zkoušky organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v rámci kurzů celoživotního vzdělávání jako způsob ověřování odbornosti obvyklého na kapitálových trzích ve smyslu ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti.

Intenzivní přípravné kurzy ke zkouškám odborné způsobilosti na finančním trhu jsou organizovány Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (www.institut-ft.econ.muni.cz) a jsou určeny k přípravě na tyto zkoušky odborné způsobilosti:

 • CKF_OZOZ Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční služby – osoba jednající se zákazníky
 • CKF_OZIM Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční makléř
 • CKF_OZOP Odborná způsobilost na finančním trhu: obhospodařovatel portfolia
 • CKF_OZIP Odborná způsobilost na finančním trhu: investiční poradce
 • CKF_OZDE Odborná způsobilost na finančním trhu: deriváty

Tématické zaměření (celkem 14 vyučovacích hodin):

 1. Principy a fungování finančního trhu, teorie financí
 2. Regulace kapitálového trhu
 3. Vybraná problematika zahraničních kapitálových trhů
 4. Investiční nástroje
 5. Regulované trhy a další tržní platformy
 6. Principy obchodování na kapitálovém trhu a investiční služby
 7. Organizace podniku a zvláštní činnosti obchodníka s cennými papíry, pravidla jednání se zákazníky, řízení rizika
 8. Kolektivní investování
 9. Investice, investiční strategie a portfolio
 10. Finanční analýza podniku
 11. Deriváty

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta, posluchárna P 7 (Lipová 41a, 602 00 Brno).

Termín: 4.–5. 6. 2011 (sobota 4. 6. 2011 od 9:30 hod. do 18:00 hod., neděle 5. 6. 2011 od 9:30 hod. do 12:30 hod.)

Maximální počet účastníků je 30 (minimální 10).

Cena: 5 000 Kč vč. DPH za osobu

Objednání kurzu je možné do 22. 5. 2011 přes Obchodní centrum MU