Česky | English

Fáze projektu 2012–2013

Tato fáze projektu proběhla od září 2012 do června 2013.

Cílem tohoto projektu je oslovit studenty ESF i jiných fakult, kteří budou ochotni se zapojit do finančního vzdělávání sociálně slabého obyvatelstva. Pro studenty plynou z účasti v projektu různé benefity.

Výběr studentů byl proveden na základě vyplnění dotazníku, který byl přístupný v Informačním systému Masarykovy univerzity v období mezi 8. říjnem a 17. říjnem 2012. Osloveni byli studenti předmětů Základy financí a Finanční investování a to jak v prezenční formě studia, tak i kombinované. Vybráni byli studenti, kteří nejlépe vyplnili dotazník (s nejvyšším bodovým hodnocením) a mají zájem pomoci vzdělávat sociálně slabé obyvatele.

V rámci projektu budou osloveni vybraní studenti, kteří napíší esej na téma „Jak vidím finanční gramotnost obyvatel ČR“. Autoři nejlepších esejí se aktivně zúčastní workshopu pořádaného v rámci projektu (červen 2013) a budou prezentovat své názory. Současně budou odměněni věcnými cenami. Na tento workshop budou samozřejmě zváni všichni zájemci o problematiku finančního vzdělávání.

Každý účastník projektu, který splní předem dané podmínky, obdrží po absolvování projektu certifikát, který ho bude opravňovat k finančnímu školení sociálně slabých obyvatel.

Společné setkání studentů s řešitelským týmem

Společné setkání studentů s řešitelským týmem, kde proběhla prezentace projektu a průběžných výsledků, se konalo 20. února 2013 Ekonomicko-správní fakulty, MU, Lipová 41a, Brno.
Setkání se zúčastnila i pracovnice Citi Foundation Ing. Marie Mališková. Prezentaci si můžete stáhnout zde:

Výsledky dotazníku byly zpracovány do tohoto souboru:

O projektu a tématice finanční gramotnosti vyšel v lednu 2013 zajímavý článek v univerzitních novinách muni.cz. Článek je na straně 8 – „Jak si poradit s finanční gramotností? Ptají se lidé i školy“. Autorkou je Martina Fojtů.

Prezentace projektu na mezinárodní konferenci v Moskvě

Projekt byl prezentován na mezinárodní konferenci „Challenges and Perspectives of Youth Financial Literacy” v Moskvě březnu 2014, které se zúčastnila Ing. Barbora Chmelíková. Konference podporovaná samotnou Citi Foundation a ruským Ministerstvem Financí se zúčastnili přední specialisté na různé oblasti finanční gramotnosti z celého světa. Úvodní slovo přednesl Náměstek ruského ministra financí a Senior Representative ruské národní banky, dále se ujali slova experti z OECD, představitelé Citi Foundation a další koordinátoři projektů podobného zaměření z Ruska, USA, jižní Ameriky či Austrálie. Jedním z ústředních bodů konference byly vysokoškolští studenti, inovační a technologické přístupy a metodiky pro hodnocení dopadu iniciativ finanční gramotnosti.