Česky | English

Masarykova univerzita nově nabízí zkoušky pro kapitálové trhy

Brno 12. dubna 2010 (ČTK) - Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity smí nově organizovat zkoušky odborné způsobilosti pro práci na kapitálových trzích. Česká národní banka oficiálně uznala systém odborných zkoušek na fakultním institutu pro finanční trh, řekla ČTK mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

„Fakulta se tak stala prvním subjektem v České republice, který takový souhlas od banky získal,“ uvedla Fojtová. O svolení banky usilovali lidé z ekonomicko-správní fakulty delší dobu. Schvalovací proces trval téměř devět měsíců.

Institut nyní může organizovat zkoušky v pěti tematických oblastech. Zájemci kurzy najdou v internetové nabídce celoživotního vzdělávání pod názvy investiční makléř, obhospodařovatel portfolia, investiční poradce, deriváty a osoba jednající se zákazníky.

„V další etapě bychom rádi rozšířili nabídku i pro pracovníky v oblasti řízení rizik a interního auditu,“ doplnila tajemnice institutu Gabriela Oškrdalová. Kurzy mohou využívat všichni studenti prezenční a kombinované formy studia na Masarykově univerzitě, ale také lidé mimo univerzitu.

zdroj: Zpravodajství ČTK

Masarykova univerzita zavedla do praxe nové zkoušky pro kapitálové trhy

Petr Valouch: Nejdůležitější je stabilní právní úprava

Fotografie z workshopu Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

Dne 18. 6. 2009 se konal na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně workshop Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pod záštitou děkana Ekonomicko-správní fakulty MU, MŠMT, MF a ČNB pořádaný Institutem pro finanční trh ESF MU.

Cílem workshopu bylo podat zejména doplňující a rozšiřující informace o standardech finanční gramotnosti (FG) a rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro základní a střední vzdělávání, představit tituly pro výuku FG pro pedagogy, podělit se o dosavadní zkušenosti s finančním vzděláváním a se zaváděním standardů FG do školních vzdělávacích programů (ŠVP) a zaměřit se na přípravu učitelů ZŠ, SŠ a VŠ na výuku FG. Workshopu se zúčastnilo téměř 100 osob včetně cca 80 pedagogických pracovníků základních, středních a vysokých škol. Ostatní účastníci byli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo řízených organizací (Národní ústav odborného vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický), Ministerstva financí a České národní banky.

V neoficiální části workshopu proběhla také komerční prezentace učebních pomůcek vhodných pro výuku v oblasti finančního vzdělávání.

Vystoupení v České televizi

Co by děti měly vědět o penězích?

  • Ing. Jan Krajíček - Institut pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
  • Česká televize - ČT24 - Investorský magazín - 8. 3. 2009
  • shlédnout

Finanční krize a její dopady na český kapitálový trh

  • doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. - Institut pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
  • Česká televize - ČT24 - Speciál - Burzovní den - 5. 3. 2009
  • shlédnout

Finanční gramotnost v Občanské výchově a jiných předmětech

Derivatives and risk management in the new EU regulatory landscape

Chateau Valtice, 22–23 May 2008